Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I'll swallow poison
Until I grow immune
Tags: olasłucha
Reposted bysoulwaxkhalstan-wyjatkowy
Milczenie przyjaciół
Tags: olasłucha
Reposted bystan-wyjatkowyzabobonypartyhardorgtfo
W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej
Patrzą tylko gdzie by się schować
Tags: olasłucha
Reposted bykhalnastypsychoticJosettespokodamawalkthemoonrelationshitsztukamatorkaorientalnazupaCzarnyKapturaausturalliwantisyoupelnaradosci
przyjaciel mój wyjeżdża
mówi do mnie:
masz tu klucze,
przez ten czas jak mnie nie będzie
możesz mieszkać z nią
u mnie.

wyjechał i nie było go
przez tydzień, może dłużej.
nie zamieniłbym tych paru dni
za żaden skarb, za nic.

w trasę brałem ją
koncerty, później cichy hotel
obiad w mlecznym barze
spacer po bulwarze z nią, razem.

autokar czeka, wiosło kładę,
siadam w miękki fotel
to były najpiękniejsze chwile,
nie zapomnę ich, nigdy.

moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest.
nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.
obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

gorący piasek parzy,
oprócz nas na plaży pusto
zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił.
wieczory pełne marzeń,
przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo
nie zamieniłbym tych paru dni,
za żaden skarb, za nic

moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest.
nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.
obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.
skończyła się już noc.

była przy mnie, nie myślałem
o kłopotach wcale.
to były najpiękniejsze chwile,
nie zapomnę ich, nigdy.
teraz trochę więcej piję,
trochę więcej palę.
tak, to były najpiękniejsze chwile,
nie zapomnę ich, nigdy.

moi przyjaciele mówią mi: bracie, co ci jest.
nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.
obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.
skończyła się już noc.
Tags: olasłucha
Reposted byyouaresonaivewikshydrospheremyrlalaterskhal
Wiem, że od lat nie mieliśmy o czym porozmawiać.
Tags: olasłucha
Reposted bykhalreniferowapozakontrolaKawaiiNamidakolwiekco
I will gladly break my heart for you
Tags: olasłucha
Reposted bykhalsoulwaxcomiendoliricalexxiechceblantao5ranopooluntantalummarciixinteressiert-mich-net
I learn to understand
Getting harder to pretend is ok with me

In this moment I believe
And I want it so much
In spite of everything

You make me so real
I don't have to shut myself in this cage of me
I see what I haven't seen
I wanna share my place to hide
My place to feel
With You

In this moment I believe
And I want it so much
In spite of everything

I learn to understand
If only I was worth waiting for...
Tags: olasłucha
Reposted bykhal khal
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
Tags: olasłucha
Reposted byzEveRlottibluebellniedopowiedzeniaajeszczeniemodalnaHoHoblubrajethraazazeliambassniskowomesoutewrazliwaheroineemarghotkhal
Play fullscreen
No matter how it ends.
No matter how it starts.
Tags: olasłucha
Play fullscreen
stay with me
hold me near
Tags: olasłucha
Reposted frommrrru mrrru viacorvax corvax
Play fullscreen
Dwukropek i gwiazdkę na noc szepnie Ci,
w zamian dasz mu za to znak mniejszości trzy.
Tags: olasłucha
Reposted bykhalnaturalgingerczekoladowysenzuzka0
Play fullscreen
I'm losing you again
Locking me inside
I used to lift you up
Now I get you down
Tags: olasłucha
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Play fullscreen
Tags: olasłucha
Reposted fromcorvax corvax
Play fullscreen
Ta piosenka chodzi za mną.
Jest taka przyjemna.

Here we are
Stuck by this river,
You and I
Underneath a sky that's ever falling down

Through the day
As if on an ocean
Waiting here,
Always failing to remember why we came

You talk to me
as if from a distance
And I reply
With impressions chosen from another time
Tags: olasłucha
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Play fullscreen
so may the sunrise bring hope
Tags: olasłucha
Play fullscreen
Got no good plans but a good idea
Let's put this town in my rearview mirror
Yeah, i got enemies, but they don't know
They won't get no glory on that side of the hole

Were are united, by drifting alone
This is the army of none, got no flag, got no home
Just witches & scabs, an awful mess, i confess...
Let's do it again.
Tags: olasłucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl