Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vianieobecnosc nieobecnosc
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
4809 5d35 500

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism vianieobecnosc nieobecnosc
0346 c7e5
Reposted fromolaosa olaosa vianieobecnosc nieobecnosc
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko vianieobecnosc nieobecnosc
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda vianieobecnosc nieobecnosc
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vianieobecnosc nieobecnosc
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith vianieobecnosc nieobecnosc
9131 f36c
Reposted frominspired inspired vianieobecnosc nieobecnosc
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc
6935 41d8
Reposted fromkarahippie karahippie vianieobecnosc nieobecnosc
3110 23c1
Zabierz mnie gdzieś.
Reposted frompomruki pomruki vianieobecnosc nieobecnosc
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares vianieobecnosc nieobecnosc
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
3520 fded 500
Reposted fromhare hare vianieobecnosc nieobecnosc
3723 788b
Reposted fromlukensz lukensz viapkz451 pkz451

October 20 2018

6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapattyyy pattyyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl