Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
2454 28d0 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viabeinthe beinthe
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viabeinthe beinthe
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway viakasiakocimietka kasiakocimietka

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viamuviell muviell
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viawiks wiks
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viawiks wiks
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viawiks wiks
1617 bb35 500
Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viapkz451 pkz451
Jeśli ktoś by się dowiedział co się czai w mojej głowie, już nigdy by nie spojrzał na mnie tak samo.
— ukrywam-że-boli (via ukrywam-ze-boli)
jeżeli można poczuć jakby huśtało się na plaży, to ja zawsze chętnie (:
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viawiecznosci wiecznosci
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viawiecznosci wiecznosci
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j via58894 58894
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl