Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

7471 e75c 500
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viawiks wiks
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
3376 6228 500
9736 fc1c 500
1657 4d3b 500
Reposted fromjudyta judyta viawiks wiks
- I wiesz co w końcu zrobiłem z tymi smutnymi rzeczami? Powkładałem je do pudełek. Włożyłem te smutne rzeczy do pudełek w mojej głowie, pozamykałem je, pozaklejałem taśmą, upchnąłem w kącie i jeszcze przykryłem kocem. - Mózgową taśmą? - zasugerowałem ironicznie. - Tak, mózgową taśmą. I mózgowym kocem.Teraz już nie muszę patrzeć na te smutne rzeczy. Czasami chyba mógłbym otworzyć pudła, gbybym chciał, ale wolę trzymać je zaklejone. - Jak użyłeś mózgowej taśmy? - Musisz to sobie wyobrazić. Pomyśl, że wkładasz smutne rzeczy do pudełek i wyobraź sobie, że zaklejasz pudełka mózgową taśmą. I wyobraź sobie, że spychasz je w kąt mózgu, tam gdzie się o nie nie potkniesz, kiedy będziesz myślał o czymś innym, a potem zarzuć na nie koc.
— "Ukojenie" Maggie Stiefvater
Reposted frompomruki pomruki viaMaryiczary Maryiczary
3829 e414
Reposted fromjabandyta jabandyta viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
Usiądź ze mną.
Pomilczymy, popatrzymy
W tę noc ciemną.
— Tuwim
Reposted fromtirarira tirarira viaMaryiczary Maryiczary
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Reposted frommikaneko mikaneko viaMaryiczary Maryiczary
zachciało mi się innych dziewczyn, takich jak na filmie lub w knidze "Pan Wołodyjowski". Żeby nie wyskakiwały z majtek na gwizd, po jednym tańcu czy kieliszku, i żeby się wstydziły, kurwa mać, tak jak Ania z Zielonego Wzgórza i ta Oleńka, co ją Kmicic zarwał, ale wytentegować z marszu nie mógł. Wiedziałem, że jeśli są takie są w knigach, to muszą być i w życiu, tylko nie umiałem trafić i to mnie gnębiło.”
— Waldemar Łysiak (z książki Dobry)
Reposted fromblackkat blackkat viaMaryiczary Maryiczary
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viawiks wiks

June 19 2017

3354 0fa6
Reposted fromadaamanth adaamanth
3062 047e
Reposted fromsponzy sponzy viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Tags: gdziejestola
Reposted byincentivekanadyjskazimapolskijazzisnotcominghomesimplyfallingjethraaaabeeceesztukamatorka
I learn to understand
Getting harder to pretend is ok with me

In this moment I believe
And I want it so much
In spite of everything

You make me so real
I don't have to shut myself in this cage of me
I see what I haven't seen
I wanna share my place to hide
My place to feel
With You

In this moment I believe
And I want it so much
In spite of everything

I learn to understand
If only I was worth waiting for...
Tags: olasłucha
Reposted bynieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl