Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4265 e93f
Reposted fromindie indie vialonelypassenger lonelypassenger
1427 c62a
Reposted fromwwannie wwannie viay-xcv-y y-xcv-y
3080 3a6c

“I don’t want to leave.”

Lost in translation (2003) dir. Sofia Coppola 

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromnirvitii nirvitii vialonelypassenger lonelypassenger
1031 3b1e
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

0503 2f18
W głębi duszy, zrobiłabym to wszystko jeszcze raz.
— The Pretty Reckless - Nothing Left To Lose
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vialonelypassenger lonelypassenger
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialonelypassenger lonelypassenger
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.
3373 5a63
6474 5f69
Reposted frompesy pesy vialonelypassenger lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl