Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

Tags: gdziejestola
Reposted byheavencanwaitjustminegregorczykmcoookiemonsteeerpiehuskotficacarmenlunanieobecnoschereyespchamtensyfcotarskymiimiprzeblyskihormezasatyrlaneclaudellewalkthemoonmyszkaminniewikszaurinkoderidasusovvaelinelabagatelagabriellekateistruelonelyheartsclubusmiechprosze

September 07 2019

Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
2684 3ccf 500
Reposted fromyannim yannim viaszydera szydera

September 06 2019

4220 d529 500
4219 528b 500

September 05 2019

0510 620c 500
Reposted fromcontigo contigo viadesperateee desperateee

September 04 2019

3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viablackheartgirl blackheartgirl

September 02 2019

Znacie powiedzenie, że kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno. Czasem zupełnie znienacka potrafi wyburzyć całą ścianę.
— Glee
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadoope doope
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viawarkocz warkocz
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes viazoou zoou
Reposted fromthetemple thetemple viadoope doope
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viadoope doope
1658 e74a 500
9835 2a1c
Reposted frombearded bearded viaMartwa13 Martwa13
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazoou zoou
2124 c11e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi

September 01 2019

1266 8d87
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
0849 3019 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl