Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

1271 44db
9726 e9e0
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viazamknioczy zamknioczy
2940 7cfb 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viabimberowo bimberowo
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaatramentovva atramentovva
9567 cb1c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
9354 31b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialittlemouse littlemouse
1555 eb48 500
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh vialittlemouse littlemouse

March 29 2017

4789 a972
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaPoranny Poranny
6474 5f69
Reposted frompesy pesy viaPoranny Poranny
3260 359a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaPoranny Poranny
9416 61f1
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaPoranny Poranny
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaPoranny Poranny
8347 895a 500
2282 aea5
Reposted fromdailylife dailylife viamoai moai
Reposted bylottibluebellinspirationsdziwnerzeczy12czerwcaszyderatoniewszystkolostinspacejasminniepartyhardorgtfogaszkalaparisiennetulelethesilenceofthealcoholicnotorious-rookielonelypassengerlukansuchanuglysoundgreywolfdotknijifyouleaveniskowowikszjoannnapiehuschceblantao5ranoaagaatttaablacksadcatcocaineblues
2538 23f0 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl