Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaks aks
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromnieboniejestlimitem nieboniejestlimitem viaaks aks
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

Reposted fromamilamija amilamija viaskomplikowanie skomplikowanie
6607 2f65
“Two people, sitting on the top of a slide during the freezing night, wordlessly holding hands. It was like being a ten year old boy, and a ten year old girl. One lonely boy, And one lonely girl.” — Haruki Murakami, 1Q84
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viaabsolutiv absolutiv
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viaabsolutiv absolutiv
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viaabsolutiv absolutiv
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka
- Widziałem wczoraj spadającą gwiazdę.  - O co poprosiłeś los?  - O rzecz banalną, niespodziankę, coś, czego się nie spodziewam albo czego w duchu pragnę, co mogło by mnie ucieszyć. - Lubisz niespodzianki ? - Tak i nie pamiętam już, kiedy ktoś mi jakąś sprawił.
— Rozmowa autobusowa z K. - serplesniowy.soup.io
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
4867 be40 500
Reposted frommyrla myrla
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
Zakochałem się w niej, gdy byliśmy razem, lecz pokochałem ją jeszcze bardziej w latach, gdy dzieliły nas tysiące kilometrów.
— Nicholas Sparks - I wciąż ją kocham
Reposted fromkonwalia konwalia viaskomplikowanie skomplikowanie
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl