Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianieobecnosc nieobecnosc
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad vianieobecnosc nieobecnosc

August 04 2018

3588 ff1c
Tags: gdziejestola
Reposted byWinterwarezKallayzupamarzenosiuSilentForestinspiracyjnalexxieerqlevunepasisiawombinkachceblantao5ranohashkrolfasolekwujcioBatcavebear

July 23 2018

0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viazoopa zoopa

July 18 2018

"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Tags: ;
Reposted bymiiminailiniabsolutivthedayaftertomorrownieobecnoscyourprisonermarciixmentispenetraliaxvcthhisterycznawolalabymaynisfemme-fatalstfun84ItsdeliciousCarmilayourhabitpersona-non-gratakateistrueroyalityxxszyderainthemiddleofnowhereoborzejasnaa000monnnn066Dimrostidosk8littlebadgermissmiserablezoopapoolunnatalie1818nieobecnoscsupposedtobelittleburnzuzka0congreveBalladynaletsfuckinthetoiletZeukoLuna-creationLinaathesilenceofthealcoholic

July 16 2018

6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaNoCinderella NoCinderella
8690 153b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viavertheer vertheer

July 12 2018

5384 50c4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viavertheer vertheer
5993 e0e3
Reposted fromDoopamina Doopamina viaPoranny Poranny
Reposted fromPoranny Poranny
9004 cc15 500
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes viaPoranny Poranny

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij vianieobecnosc nieobecnosc
Tags: gdziejestola
Reposted bylittleburnnieobecnoscinto-blackmyszka0017stepywilczemakemeatea

July 11 2018

2469 8123
Reposted fromparkaboy parkaboy vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl