Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6188 e277 500
Reposted byxwyczesanagitaraxSkydelaninezzieZoonk11krolfasolekstrzepyMaryiczaryxmartii
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viafrom-my-soul from-my-soul
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viafrom-my-soul from-my-soul
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaMaryiczary Maryiczary
Byłam bez życia i jakaś taka ospała. Nie panowałam nad sytuacją.
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viaskomplikowanie skomplikowanie
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viawiks wiks
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaMaryiczary Maryiczary
4134 b195
6008 a2d8
8758 979e 500

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl