Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viawyczes wyczes
3854 1d68
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viawyczes wyczes
6490 8158 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viaresort resort
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
5451 d976
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
5268 64d0 500
Wróciliśmy do domu, wzięliśmy gorący prysznic, zmyliśmy z siebie ślady ostatniego szalonego nieprzespanego tygodnia.
Stoję przed lustrem i krytycznym wzrokiem oceniam szkody, jakie ostatnie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu poczyniło w moim ciele.
- Dobra, K - mówię do siebie pod nosem - to teraz ostro na siłkę, palę ten tłuszczyk i będzie dobrze.
- Och, K - odpowiada wszystkosłyszący Konrad - już nie bądź dla siebie taka surowa.
- No nie mów, że nie widzisz tego tłuszczyku.
- Nie no, widzę. Ale ja lubię tłuszczyk. Tłuszczyk jest nośnikiem smaku.
https://www.facebook.com/MojaDziewczynaCzytaBlogi/
Tags: ;
Reposted bykotficaxwyczesanagitaraxpartyhardorgtfoniskowohormezaTewiJosetteembraceincentivejasnaa

July 08 2019

5359 b961 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagregorczykm gregorczykm
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viastormymind stormymind
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaMaryiczary Maryiczary
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadmchm admchm
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca

July 07 2019

A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viagonnabebetter gonnabebetter
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBeMyHero BeMyHero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl