Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viacarmenluna carmenluna
2140 5f50 500
Chiara Bautista art - Instagram.
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna
6857 8f64

June 12 2019

Tags: gdziejestola
Reposted byanabeeAmericanloverpaulajnanyaakokudlatypuszkaMashepoisonedivymolotovcupcakedarksideofthemoonbansheaikkoblacksadcat

June 04 2019

1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaxlickmysneakers xlickmysneakers
4301 9607 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxlickmysneakers xlickmysneakers
Nazywaj rzeczy po imieniu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viaMisqa Misqa

June 03 2019

8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viamyszkaminnie myszkaminnie

May 30 2019

4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt
8093 dd06 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viairmelin irmelin
2315 e6e0 500
Reposted fromnyaako nyaako viagreywolf greywolf
1025 bc2a
Reposted fromflesz flesz vianieobecnosc nieobecnosc

May 28 2019

Sprzedam wam teraz mądrość. Nie moją, ale kogoś, od kogo nauczyłem się o miłości bardzo dużo. Jakiś czas temu moja mama powiedziała K, patrząc przy tym na mnie, żeby pamiętała, że:
jak ktoś za młodu jest uroczo gburowaty,
to na starość też będzie, ale gdzieś po drodze może to
przestać być urocze
i trzeba zdawać sobie z tego sprawę.
http://mdcb.pl/konrad/nie-zmienisz-faceta-miloscia-do-niego/
Tags: ;
Reposted bypiehusjestnamdzisiajsmutnonieobecnoscjamaicanbeatponurykosiarzjustfeel12czerwcapodprzykrywkaaleandertruskawkowepoleCaseine

May 24 2019

1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaendlessmemories endlessmemories

May 19 2019

5440 209c
2903 0652
Reposted frommrrru mrrru vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl